Teraz Słupsk

 logotyp teraz slupsk
Wydawca: Media Regionalne Sp z o.o. Oddział w Koszalinie
Dyrektor zarządzający: Piotr Grabowski
Z-ca redaktora naczelnego: Marcin Kamiński
„Teraz Słupsk" to bezpłatny tygodnik miejski, który ukazuje się co czwartek od stycznia 2007 roku. Tygodnik wydawany jest w nakładzie 12 tysięcy egzemplarzy. Jego tematyka dotyczy głównie społeczności i wydarzeń kulturalnych. Dominują krótkie teksty o tematyce miejskiej. Pismo nastawione jest na lokalne informacje, z założenia pożyteczne, głównie przy planowaniu weekendu.

„Teraz Słupsk" rozdawany jest na najbardziej ruchliwsych skrzyżowaniach Słupska oraz w wybranych centrach handlowych.

Dane kontaktowe:
Teraz Słupsk
ul. Pobożnego 19
76-200 Słupsk
tel.: (59) 848 81 00
redakcja@terazslupsk.pl