15 lipca 2008

Kontakt

Media Regionalne Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 45

02-672 Warszawa

tel.: (022) 201 44 00

fax.: (022) 201 44 10