Więcej głosu dla Ciebie

 logotyp GDP szary

 Portale regionalne:     www.gk24.pl  
                                www.gp24.pl
                                www.gs24.pl

Wydawca: Media Regionalne Sp. z o.o. Oddział w Koszalinie


Dyrektor zarządzający:

Piotr Grabowski

Redaktor naczelny:
Krzysztof Nałęcz 

Średnie rozpowszechnianie płatne w okresie
marzec 2013 – luty 2014: 26 996 egz. (źródło ZKDP)
liczba wydań w tygodniu: 6
„Głos - Dziennik Pomorza" to najbardziej poczytna gazeta na rynku prasowym Pomorza Zachodniego i Środkowego. Jesteśmy regionalnym dziennikiem wydarzeń i opinii, odwołującym się do Czytelnika silnie związanego z miejscem swojego zamieszkania.

Nasz obszar wydawniczy to całe województwo zachodniopomorskie i część województwa pomorskiego (dawne słupskie). Pierwszy numer gazety „Głos - Dziennik Pomorza" ukazał się 12 stycznia 2007 roku. Dziennik powstał z połączenia trzech tytułów wydawanych na Pomorzu Zachodnim i Środkowym: „Głosu Szczecińskiego", „Głosu Koszalińskiego" i „Głosu Pomorza". Tytuły te pozostały na lokalnych rynkach (w regionie szczecińskim - „Głos Szczeciński", w regionie koszalińskim - „Głos Koszaliński", w regionie słupskim - „Głos Pomorza") jako mutacje gazety, zachowujące dużą autonomię.

„Głos - Dziennik Pomorza" łączy w sobie tradycję i nowoczesność. Tytuły ukazujące się na rynku od kilkudziesięciu już lat.  Ukazujemy się od poniedziałku do soboty. Codziennie wydajemy użyteczne dla naszych Czytelników dodatki tematyczne. Dla szukających pracy w poniedziałki ukazuje się dodatek „regiopraca". We wtorki dla miłośników motoryzacji oferujemy dodatek "regiomoto". W środy wychodzi „regiodom" - poradnik dla kupujących nieruchomości i tych, którzy budują lub remontują. Piątek to dzień, w którym ukazuje się „Magazyn" - weekendowy dodatek z reportażami, wywiadami oraz „Tele Program" - kolorowy przewodnik po stacjach TV.

Głos Dziennik Pomorza - powiaty

Adres do korespondencji:

ul. Mickiewicza 24
75-004 Koszalin
tel.: (94) 347 35 99
fax: (94) 347 35 40