Jesteśmy stąd, piszemy dla Ciebie

 Nowiny Portal regionalny: www.nowiny24.pl
 Wydawca: Media Regionalne Sp z o.o. Oddział w Rzeszowie


Robert GlinkowskiDyrektor zarządzający:
Robert Glinkowski


Stanisław SowaRedaktor naczelny:
Stanisław Sowa

Średnie rozpowszechnianie płatne w okresie
listopad 2012 – październik 2013: 21 120 egz. (źródło ZKDP)
liczba wydań w tygodniu: 5

Lokalność, wiarygodność, użyteczność - to najważniejsze cechy, które opisują charakter dziennika „Nowiny". Gazeta ukazuje się w południowo-wschodniej Polsce. Redakcja mieści się w Rzeszowie, stolicy województwa podkarpackiego.

W roku 2004 wschodnia granica Podkarpacia stała się granicą Unii Europejskiej. Przed regionem rysuje się więc szansa szybkiego rozwoju. Wspieranie tego rozwoju stało się dla „Nowin" najważniejszym wyzwaniem. Gazeta stara się wskazywać mieszkańcom nowe szanse, ale też patrzy na ręce elitom i politykom.

„Nowiny" są absolutnym liderem na swoim rynku pod względem czytelnictwa i sprzedaży. Gazeta jest też postrzegana jako najbardziej opiniotwórczy dziennik lokalny i ceniony nośnik reklamy. Swym zasięgiem obejmuje województwo podkarpackie i obrzeża województw: świętokrzyskiego i małopolskiego.

Jesteśmy stąd, piszemy dla Ciebie - to hasło, które najlepiej oddaje podstawową cechę gazety, czyli lokalność. Na tym haśle od kilku lat opieramy naszą strategię i budujemy pozycję marki.

Strategicznym filarem naszej gazety jest także użyteczność. Na codziennych kolumnach poradnikowych Czytelnicy znajdują wiele praktycznych informacji na tematy związane z: prowadzeniem domu, zdrowiem, motoryzacją i edukacją. Dzięki temu - w co wierzą dziennikarze - gazeta staje się oczekiwanym gościem w każdym podkarpackim mieszkaniu - jak dobry sąsiad.

Naszym czytelnikom oferujemy także bezpłatne dodatki. Dla szukających pracy w poniedziałki ukazuje się dodatek „regiopraca". We wtorki dla miłośników motoryzacji oferujemy dodatek "regiomoto". W środy wychodzi „regiodom" - poradnik dla kupujących nieruchomości i tych, którzy budują lub remontują. Piątek to dzień, w którym ukazuje się „Magazyn" - weekendowy dodatek z reportażami, wywiadami oraz „Tele Program" - kolorowy przewodnik po stacjach TV.

 

Adres do korespondencji:
ul. Unii Lubelskiej 3
35-016 Rzeszów
tel.: (17) 867 22 00
fax: (17) 867 22 01
E-mail: nowiny@nowiny24.pl