Strona główna   Kontakt

Polska Press Sp. z o.o.

Dane teleadresowe

ul. Domaniewska 45
02-672 Warszawa

+48 22 201 44 00
+48 22 201 44 10

sekretariat@polskapress.pl

Kontakt w sprawie danych osobowych (udostępnienie, edycja, wycofanie danych), którymi dysponuje Polska Press Sp. z o.o.:

Biuro Obsługi Klienta:  


Polska Press Sp. z o.o., zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000002408, NIP: 522-01-03-609, Kapitał zakładowy: 42 000 000,00 zł, BDO: 000020115